Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik heb het opgelost met diskdigger.
Daarna werd de files geopend door LO Calc, daarna bewerken en opnieuw opgeslagen met een andere 
naam. 
Probleem is nu opgelost

Wim

met vriendelijke groet,
Wim ter Haar

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 sep. 2017 om 18:37 heeft pieter kristensen <pieterkristensen@gmail.com> het volgende 
geschreven:

Plaatje?
Is niet meegekomen.
Heb je dropbox o.i.d.?
Pieter

Op 11-09-17 om 16:38 schreef Spidey-Westland:

Beste users,


Ik krijg een foutmelding bij het openen van
    een xlsx file:


Zie plaatje:
Het document is gemaakt op een Mac en de
    taal is Spaans.


Hoe kan ik deze op een andere manier openen
    in LibreOffice Calc?


mvg


Wim
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.