Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik vraag die voor iem. anders:

Als ik een stuk audio in een dia stop in Impress, is er dan een manier om dat stuk audio te pauzeren en later weer "aan" te zetten? Ik zie wel dat ik de audio geselecteerd kan houden en er het effect "Pauze schakelen" aan kan verbinden uit de categorie "Verscheidene effecten". Als je daarna tijdens de presentatie klikt op de audio wordt hij inderdaad uitgeschakeld maar ik kan niet een manier vinden om die audio dan weer "aan" te zetten. Als ik dat probeer krijg ik gewoon de volgende dia.
Ik kan het ook niet vinden in de help-functie.
Weet iemand het?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.