Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de 'Handleidingen voor Math' versie 4.2 is het hoofdstuk 'Formules in
Writer' toegevoegd.

Dit is een relatief klein hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe u formules
in Writer kunt gebruiken. Beschreven worden begrippen als automatische
formulenummering, kruisverwijzingen, verticale uitlijning, objectafstanden,
tekstmodus en achtergronden en randen. Ook dit hoofdstuk komt voor een deel
overeen met een onderdeel van 'Kennismaken met Math' van de 'Handleiding
voor beginners'. Met ook hier weer wat meer details.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.