Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Math versie 4.2 is het hoofdstuk 'Formules maken
en bewerken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe formules in Math kunt maken en bewerken.
Ook als aparte bestanden of in andere modules van LibreOffice. Ook maakt u
kennis met de diverse vensters van Math en het gebruik ervan. Verder leert
u de opmaaktaal van formules kennen en het gebruik van Griekse tekens
hierin. Ook het nut van haakjes in formules wordt beschreven en verder het
opmaken van formules, zoals het lettertype en tekengrootte en de tekenkleur
en het gebruik van een achtergrond. Dit hoofdstuk is gedeeltelijk gelijke
aan 'Kennismaken met Math' in de 'Handleiding voor beginners', maar met wat
meer details.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.