Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dick,

Ik ben van mening dat er in de "Starten met Base" handleiding genoeg info te vinden is. Mocht je meer info willen hebben dan kan je de nog niet vertaalde volledige Base Handbook doornemen.

Groet,

Rob


On 14-05-17 21:00, Dick Stomp wrote:
Ach Rob, ik ben pas vanaf 2006 met Ubuntu bezig. Het Grootboek wordt
maandelijks gegenereerd met COBOL, BASIC en MSAcces. Alle drie met
hetzelfde eindresultaat!
Maar ik heb als doel: het moet met Ubuntu & LibreOffice kunnen.
Dus begin ik steeds weer opnieuw het wiel uit te vinden.
Maar documentatie en voorbeelden zijn minimaal tot hulp... Lastig.
Dick


Op 14 mei 2017 om 08:29 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Dit lijkt me heel makkelijk in Base met query op te lossen.

/Rob


On 13-05-17 16:13, Dick Stomp wrote:

Gezien het feit een probleem met Base niet op te lossen is, ben ik terug
in
2014.
Ik probeer nog steeds een Kostenplaats te zoeken voor een ingelezen record
van de bank.
De Kostenplaats kan worden afgeleid door
1) de IBAN (18 tekens) van de crediteur
of
2) de eerste 5 karakters van het veld Omschrijving
op te zoeken in de IBANtabel respectievelijk de TekstTabel.
Dat gebeurt met
=VERT.ZOEKEN(A1;GebiedIBAN;3)
en
=VERT.ZOEKEN(A1;GebiedTekst;3)
Probleem is daarbij dat "gevonden" goed wordt weergegeven en niet gevonden
de laatste gevonden herhaald, zogenaamd "erft".
Dat schijnt met een functie ISTEKST op te lossen te zijn en lijkt op
=ISTEKST(VERT.ZOEKEN(A1;GebiedIBAN;2))
maar deze versie levert alleen WAAR of ONWAAR en niet niks of de gevonden
tekst...
Hoe moet dat nou?--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.