Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


ik geef eerlijk toe nog geen expert te zijn inlobreOffice maar in excel kan je vert.zoeken ook nog een parameter extra opgeven "waar" of "onwaar" dat bepaalt ook of je zoekrange gesorteerd moet staat of niet: met onwaar moet dat niet en vindt je de EXACTE overeenkomst anders een N/B; bij waar vindt je in zulk geval de laatste die aan de voorwaarde voldeed en dat leid ik af uit jouw vraag
groetjes
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick Stomp
Sent: Saturday, May 13, 2017 4:13 PM
To: users libreoffice.org ; Rob Westein
Subject: [nl-users] Calc Tabel Lookup

Gezien het feit een probleem met Base niet op te lossen is, ben ik terug in
2014.
Ik probeer nog steeds een Kostenplaats te zoeken voor een ingelezen record
van de bank.
De Kostenplaats kan worden afgeleid door
1) de IBAN (18 tekens) van de crediteur
of
2) de eerste 5 karakters van het veld Omschrijving
op te zoeken in de IBANtabel respectievelijk de TekstTabel.
Dat gebeurt met
=VERT.ZOEKEN(A1;GebiedIBAN;3)
en
=VERT.ZOEKEN(A1;GebiedTekst;3)
Probleem is daarbij dat "gevonden" goed wordt weergegeven en niet gevonden
de laatste gevonden herhaald, zogenaamd "erft".
Dat schijnt met een functie ISTEKST op te lossen te zijn en lijkt op
=ISTEKST(VERT.ZOEKEN(A1;GebiedIBAN;2))
maar deze versie levert alleen WAAR of ONWAAR en niet niks of de gevonden
tekst...
Hoe moet dat nou?


--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.