Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


In dit kader wil ik wijzen op de mogelijkheid, dat LO-Writer een
rekenblad.ods met adressen kan lezen om etiketten af te drukken!!

Op 10 mei 2017 om 22:11 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Het voeden van LO-Base blijf ik verschrikkelijk omslachtig vinden!
Van de banken krijg ik een CSV-2014 formaat, zeer uitvoerig en kompleet.
Dat kan ik heel eenvoudig met LO-Calc in één klap omzetten in ODS.
Maar dan komt het verschrikkelijke werk om dat bestand in Base te krijgen!
Dat is nog steeds slavenwerk!
Waarom mag ik in Base niet een rekenblad.ods aanwijzen als invoer?
Menu Base uitbreiden met "Externe invoer" en daar rekenblad.ods noemen en
lijst met veld-namen/specificaties eenmalig invoeren. Bij Base Tabellen
wordt dat dan gewoon weergegeven.
Ik heb nu modellen gebouwd in Base die laten zien hoe het gebrek aan
TableCreate en TableModify kan worden opgelost.
Lijkt op:
Query1 zuivert invoer
Query2 gebruikt Query1 en  zoekt gegevens bij
Query3 gebruikt Query2 en sorteert
Query4 gebruikt Query3 en maakt grootboek
lowriter laat resultaat in prettige vorm zien (Report van Base vind ik
vreselijk onhandig).
Het mooiste zou zijn als lowriter gecommandeerd kan worden om Query4 als
invoer te gebruiken. Dan werkt het hele spul automatisch!
​Is er iemand binnen LO die ik mee kan benaderen?
​

--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.