Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Beginners versie 5.2 is het hoofdstuk
'Kennismaken met Base' toegevoegd.

In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen van Base uitgelegd. Als eerste
wordt beschreven wat nu eigenlijk een database is en hoe u eerst moet
plannen voordat u begint met het opzetten van de database. Daarna wordt
beschreven hoe een database te maken en hoe u daarin tabellen, query's,
formulieren en rapporten kunt maken. Met voorbeelden leert u spelenderwijs
Base te gebruiken.


Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.