Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Harry

Ik heb het in versie 5.3 uitgeprobeerd.
Op het eerste blad heb ik in diverse cellen wat gezet.
En met de cursor middenin dat blad heb ik op de plus van 'nieuw blad'
gedrukt.
De cursor stond op het nieuwe blad netjes in cel A1.
Ik heb dit in hetzelfde werkblad meerdere keren herhaald, maar iedere keer
stond de cursor netjes in A1.
Ik kan jouw probleem dus niet reproduceren.
Wellicht moet je je gebruikersprofiel eens resetten.

Met vriendelijke groet, Kees


Op 22 april 2017 om 13:33 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Hoe bepaal ik in welke cel de cursor staat als ik een nieuw tabblad open?

Toelichting:
ik heb een spreadsheet in Calc met meerdere dezelfde tabbladen.
Ik wil dat als ik naar het volgende tabblad ga de cursor staat in cel A1.
Echter, in elk volgend tabblad staat de cursor telkens in cel A3.
Ik kan wel op elk tabblad telkens apart de cursor in cel A1 zetten en dan
bij elk tabblad opnieuw opslaan en dan opent in het vervolg dat tabblad met
cursor in cel A1, maar ik krijg het niet in 1x voor elkaar (en dat zou met
ruim 50 tabbladen wel handig zijn).
Vandaar dus mijn vraag hoe dit in één handeling te doen is.

Alvast dank voor de reacties.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.