Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor beginners versie 5.2 is het hoofdstuk
'Kennismaken met Draw' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Draw beschreven. Zo kunt u lezen uit
welke onderdelen Draw bestaat en welk werkbalken van belang zijn. Verder
wordt ingegaan op het tekenen van lijnen en vormen. En er wordt beschreven
welke basisvormen Draw bevat. Daarnaast wordt er beschreven hoe objecten
worden ingevoegd, verplaats, vergroot of verkleind, gevuld, gedraaid en
gespiegeld. Ook het schikken, uitlijnen en groeperen van objecten wordt
beschreven. Daarnaast wordt er nog ingegaan op het gebruik van kleuren, het
vangen aan raster, het werken met foto’s en afbeeldingen, het maken van
3D-objecten en het invoegen van notities.Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.