Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor beginners versie 5.2 is het hoofdstuk
'Kennismaken met Impress' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Impress beschreven. Zo kunt u lezen uit
welke onderdelen Impress bestaat en welk werkbalken van belang zijn. Verder
wordt ingegaan op het invoegen en opmaken van dia’s, het toevoegen en
bewerken van tekst en het toevoegen van afbeeldingen, tabellen en
diagrammen. Verder wordt er ingegaan op diamodellen, diawissels en het
maken en vertonen van de presentatie.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.