Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ja, Cor, dat is een goed idee.
Ik heb het een poosje terug gedaan naar meerdere mensen hetzelfde
odt-document en ik kreeg van niemand commentaar...Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 11 april 2017 om 12:36 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

harry.harmsen@gmail.com wrote on 11-04-17 12:15:
Het is inderdaad opgeslagen als .docx (want bestemd voor anderen die niet
met LO werken).

Je zou verwachten dat er geen mensen meer werken met Word ouder dan 2007
SP1..
Wel eens geprobeerd wat er gebeurt als je de mensen ODT zend?
Word begint dan wel te sputteren met moeilijk, lastig, en weet u dit wel
zeker-schermpjes, maar als je je daar niets van aantrekt, opent het
wel.. toch?--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.