Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Harry,

Interessante vraag heb je weer :)

harry.harmsen@gmail.com wrote on 11-04-17 11:09:

In een Writer-document heb ik drie verschillende stukjes tekst met drie
verschillende kleuren gearceerd: geel, groen, oranje.
Als ik het document opsla en daarna weer open, is de oranje arcering geel
geworden (oorspronkelijke gele en groene arcering blijven in tact).
...

Ik heb ergens gelezen dat er iets is met standaard Word of
Windows-kleuren. Of de naamgeving van kleuren. Dat kan veranderingen tot
gevolg hebben, omdat het matchen van de naamgeving uit het ene systeem
met het andere niet altijd lukt. Iets soortgelijks komt ook voor bij
Excel-bestanden.
Is het een document met wortels in Word, of opgeslagen als doc(x)?

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.