Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hi,

Een kennis van me heeft enkele hints gegeven:

Kees Kriek wrote on 02-04-17 13:32:

Het gaat om de (beleggings)functies:

OPT_BARRIER(plek; vol; r; rf; T; doorhalen; _onderste barrier; _bovenste
barrier; korting; put/call; knock-in/out; _type van barrier; grieks

" Ik vermoed dat hier met onderste en bovenste barrier de bied- en
laatprijs van opties (call opties en put opties) wordt bedoeld."

OPT_PROB_HIT(plek; vol; afdrijven; T; _onderste barrier, _bovenste barrier)

OPT_PROB_INMONEY(plek; vol; afdrijven; T; _onderste barrier; _bovenste
barrier; put/call; doorhalen).

"InMONEY KAN BETEKENEN EEN CALL OF PUT OPTIE IN THE MONEY, D.W.Z. DAT ER
EEN INTRINSIEKE WAARDE IN DE OPTIE AANWEZIG IS. (LEG IK NOG WEL UIT)."

OPT_TOUCH(plek; vol; r; rf; T; _onderste barrier; *bovenste barrier;
buitenlandse/binnenlandse; knock-in/out;*type van barrier; grieks)

"Knock-in/out betekent dikwijls dat er een transactie om te moeten kopen
of verkopen plaatsvindt zodra de koers van een onderliggende waarde een
bepaald niveau bereikt of overschreden heeft."

Ik denk dat het vergelijken met Excel-functies ook nuttig is.
Zie bijv.

http://www.zowerktexcel.nl/overig/het-behaalde-rendement-op-een-aandelenportefeuille/

https://support.office.com/nl-nl/article/Financi%C3%ABle-functies-overzicht-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8

http://www.weka-financieel.nl/de-interne-rentabiliteit-methode-in-excel.14574.lynkx

Dick, je bent nogal goed in puzzelen.. ;) Iets voor jou misschien?

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.