Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen

Het gaat om de (beleggings)functies:

OPT_BARRIER(plek; vol; r; rf; T; doorhalen; _onderste barrier; _bovenste
barrier; korting; put/call; knock-in/out; _type van barrier; grieks

OPT_PROB_HIT(plek; vol; afdrijven; T; _onderste barrier, _bovenste barrier)

OPT_PROB_INMONEY(plek; vol; afdrijven; T; _onderste barrier; _bovenste
barrier; put/call; doorhalen).

OPT_TOUCH(plek; vol; r; rf; T; _onderste barrier; *bovenste barrier;
buitenlandse/binnenlandse; knock-in/out;*type van barrier; grieks)

Op 2 april 2017 om 11:31 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Dag Kees,

Je hebt niet vermeld welk viertal Functies nog vertaald moeten.

Met groet,
Dick

Op 2 april 2017 om 10:41 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen


Henk van der Burg heeft een knap staaltje werk verricht. Van de bijlage
‘Functies in Calc” voor LibreOffice versie 4.2 heeft hij de nog
ontbrekende
functies beschreven/vertaald. Mijn complimenten hiervoor. Er zijn een
viertal functies nog niet vertaald, omdat hij deze ook niet kent. Graag
nodig ik je uit om deze functies aan te vullen.

De functies zijn in dit hoofdstuk in de volgende categorieën
onderverdeeld:

Wiskundige functies

Financiële analysefuncties

Een opmerking over datums

Een opmerking over rentekoersen

Statistische analysefuncties

Datum- en tijdfuncties

Logische functies

Informatieve functies

Databasefuncties

Matrixfuncties

Werkbladfuncties

Tekstfuncties

Functies van Add-in’s


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
To unsubscribe e-mail to: documentatie+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-uns
ubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/documentatie/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.