Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste LO'ers,

Voor het omzetten van een woordenboek naar een gestandaardiseerd xml-formaat wil ik als input het bestand 'content.xml' gebruiken, dat LO Writer aanmaakt en (met nog een aantal bestanden) comprimeert tot een .odt-bestand,

Nu bevat dat bestand verschillende <style....> regels, voor alinea-indelingen (Px genoemd, waarbij x een getal is), en lettertypes (Tx).

Voorbeeld van een alinea-indelingsstijl:

  <style:style style:name="P1" style:family="paragraph"
  style:parent-style-name="Standard"><style:paragraph-properties
  fo:line-height="0.388cm" fo:orphans="2"
  fo:widows="2"><style:tab-stops><style:tab-stop
  style:position="14.492cm"
  style:type="right"/></style:tab-stops></style:paragraph-properties></style:style>

Vervelend is evenwel dat er veel verschillende stijlen benoemd zijn, die eigenlijk dezelfde zijn, maar soms (bij de alinea-indelingen) met een net iets andere tabstopindeling, of (bij lettertypes) iets andere parameters, die in het LO-document niet als zodanig zichtbaar zijn.

Zo heb ik nu 18 P-versies, terwijl ik er maar één nodig heb. En bv 6 varianten van bold 10 punts, waar er ook maar één nodig is. En dat betreft nog maar een deel van het woordenboek, ik verwacht dat uiteindelijk de aantallen meer dan verdubbeld zullen worden.

In LibreOffice het document uitkammen lijkt me onbegonnen werk, door de grootte ervan.

Weet iemand een manier om dit snel recht te zetten? Of hebben jullie een verwijzing naar iemand die daarbij kan helpen?

Jammer is ook dat er geen nieuwe regels worden aangemaakt tussen de stijlelementen. Bv (voorbeeld boven uitgewerkt) iets als

<style:style style:name="P1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"> <style:paragraph-properties fo:line-height="0.388cm" fo:orphans="2" fo:widows="2">
   <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="14.492cm" style:type="right"/>
   </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>

Ik dacht dat dat kon door in de documenteigenschappen PrettyPrinting aan te zetten, maar dat helpt niet.

Ik weet niet of het hier van belang is, maar ik gebruik LO 5.3.1 onder OpenSuse Tumbleweed.

Alvast dank!

Jogchum Reitsma


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.