Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Het vertalen van de handleidingen voor LibreOffice vordert gestaag. Er is
al een complete set voor de Handleiding voor beginners, Writer, Calc,
Impress en van die voor Draw zijn nog een paar hoofdstukken te gaan. Voor
de Handleiding voor beginners is de Engelstalige versie voor LibreOffice
5.2 aangemaakt, welke op dit moment vertaald wordt.

Voor de overigen is het wachten op de Engelstalige update die dan ook
vertaald kunnen worden.


Voor de handleiding voor Calc is echter het hoofdstuk ‘Functies in Calc’
nog niet vertaald, omdat er geen goede kennis van de functies bij het
vertaalteam aanwezig is. Graag nodig ik je uit om te helpen dit hoofdstuk
af te maken.


Ook de handleidingen voor Math en Base zijn moeilijk te vertalen, als je
geen echte kennis van dan wel affiniteit met deze materie hebt. Graag nodig
ik ook diegenen uit die daar wel kennis van hebben om te helpen met het
vertalen van deze hoofdstukken.


Met vriendelijk groet, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.