Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


dank, geprobeerd, maar zelfs de formule wordt niet gekopieerd?

kosten over 12 maanden
        1,5     € 1.000         € 18.000


bovenstaande gekopieerd
simpele berekening dus
automatisch berekenen staat aan
erik

On 22-3-2017 9:46, Winfried Donkers wrote:
Dag Eric,

ik probeer nu met versie 5.2.5.1 dit weer te doen:
berekeningen gemaakt op blad 1, wat formules en eindgetallen, heel simpel.
ik doe: kopieer blad door op blad tap te gaan staan kies optie kopieeren
maak nieuw blad maar dat rekent dan niet.
Ik kan je probleem niet reproduceren met versie 5.2.5.1 of met 5.2.6.2.
Wat ik heb gedaan:
-nieuw bestand
-vul cel A1:C1 met getallen
-vul cel D1 met =SUM(A1:C1)
-selecteer de te kopieren cellen
-muis boven tab, rechtermuisknop, kies kopieren
-nieuw tabblad
-muis boven tab, rechtermuisknop, kies plakken
-cellen komen in nieuw tabblad te staan en zodra ik iets wijzig in cel A1..C1, wijzigt D1 mee.

Heb je misschien automatisch berekenen uitstaan (Gegevens - Berekenen - Automatisch berekenen)?

Winfried


--
Erik Rörsch,Minicitiist
Hazenboslaan 39
2343 SW Oegstgeest
The Netherlands

Tel mobile: + 31 6 24 24 22 24


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.