Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik gebruik al jaren libre office voor berekeningen. Nooit problemen gehad met het kopieeren van eerste rekenblad naar een 2de blad. dwz ik kon gewoon rekenen op het tweede blad (blad 1 en 2 zijn niet gekoppeld).
ik probeer nu met versie 5.2.5.1 dit weer te doen:
berekeningen gemaakt op blad 1, wat formules en eindgetallen, heel simpel.
ik doe: kopieer blad door op blad tap te gaan staan
kies optie kopieeren
maak nieuw blad
maar dat rekent dan niet.
alternatief geprobeerd; kopieer alles van eerste blad
maak 2de blad, paste alles daarop; rekenen werkt niet
heb help van website uitgebreid bekeken
vindt geen atwoord
weten jullie wat hier gebeurt?
gr
erik

--
Erik Rörsch,Minicitiist
Hazenboslaan 39
2343 SW Oegstgeest
The Netherlands

Tel mobile: + 31 6 24 24 22 24


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.