Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Aleidus

Wil je alsjeblieft voor een nieuw onderwerp een nieuwe mail aanmaken in plaats van op een oud mail te antwoorden en het onderwerpen te wijzigen? Anders ontregel je het klasseringssysteem van mensen die met een slimmer mailprogramma werken (zoals Thunderbird, met "threaded mails", d.w.z. met een "draad" door de verschillende mails die op elkaar antwoorden).

Met dank.

Pierre

On 03/10/2017 01:39 PM, Aleidus Aalderink wrote:
Beste LO-users,

Via werkblad probeer ik de leeftijd te bepalen met de volgende formule:

=DATEDIF(Gebootedatum, NU(),"Y")

krijg hier melding Fout 501

Wat is hier mis en hoe los ik dit op.

alvast bedankt

Aleidus--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.