Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


De presenter console wordt behandeld in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 9 van Impress. Plaats daar in de 
documentatiepagina een asterisk (*)) achter en verwijs bij dit verwijzingsteken naar de plaats waar 
de Presenter Console te vinden is.
Of maak een aparte pagina Algemeen en plaats daarin de Presenter Console en eventuel andere nuttige 
documenten, die iets toevoegen aan de documentatie.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: zaterdag 4 maart 2017 16:35
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] presenter-console...

Ik vind het ook een mooie toevoeging aan het gebruik van de presenter console en denk er aan om het 
op de documentenpagina op te nemen als bijlage of zo iets, maar weet alleen niet goed waar dan. 
Iemand een idee?

Groetjes, Kees

2017-03-04 16:00 GMT+01:00 plaater <plaater@gmail.com>:

Mooi werk Pieter, IKEA zou trots op je zijn.

René.


2017-03-03 14:03 GMT+01:00 pieter kristensen <pieterkristensen@gmail.com>:

Ik heb eens een presentatie gemaakt over de presenter-console.

Ik hoop dat het nuttig is.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6429690/LO/de%20presente
r-console%20van%20Impress.odp

Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot 
be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.