Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Kan het zijn dat windows zo ingesteld staat dat je hetzelfde op de twee monitoren ziet. Het kan zijn dat ze dat "spiegelen" noemen. Dat moet natuurlijk niet. Het systeem moet twee monitoren zien (waarvan één dan een beamer is) maar daar moet je wel verschillende dingen op kunnen doen.

Op 24-02-17 om 12:32 schreef H.C. van der Burg:
Hallo Pieter,

Voor de vertalingen gebruik ik een parallel geïnstalleerde versie van LO 4.2.8, maar ook in de 
onlangs geïnstalleerde versie 5.3 komt de Presenter Console niet naar voren.
In Extensiebeheer wordt de extensie ook niet vermeld.

In ieder geval prettig te horen dat hij bij jou wel werkt.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: pieter kristensen [mailto:pieterkristensen@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 24 februari 2017 12:13
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Presenter Console

Ik heb ervaring met de presenter console. Ik vind het ge-wel-dig. Het is echt wat je nodig hebt: je 
ziet precies die dingen die voor jou, als spreker, relevant zijn.
Ik had ééń probleempje met de presenter console. Je kan hem namelijk onmogelijk zichtbaar maken als 
er niet een tweede monitor op je computer is aangesloten. En daarmee is het lastig om het andere 
mensen uit te leggen die hem gaan gebruiken. Die moeten op het moment zelf dan maar zien.

Maar nee, verder heb ik absoluut niks aan te merken op de presenter console.
Er kan van alles mis zijn bij jou... Misschien is je installatie van LO niet helemaal fris meer 
(versies door elkaar of zo), misschien je LO te oud, of te jong.
Misschien hebben ze de extensie per ongeluk niet gebundeld met de windows-versie die je gebruikt.
Je weet maar nooit.
Maar ik vind het een mooie tool. Ik hoop dat hij bij jou ook gaat werken.
Welke versie van LO gebruik je?

Op 24-02-17 om 11:32 schreef H.C. van der Burg:
Hallo allen,,

Vanaf versie 4 van LO wordt aangegeven dat de extensie Presenter Console is ingebouwd.
Ondanks dat een beamer is aangesloten komt bij mij onder Windows 10 Professional de Presenter 
Console niet in beeld.

In Extra > Opties > LibreOffice Impress > Algemeen staat de opdracht Presenter Console laden 
aangevinkt.

De extensie zou ook separaat gedownload en geïnstalleerd kunnen worden, maar ik kan de extensie 
nergens vinden.

Zijn er gebruikers die hiermee en hierover ervaringen hebben?

Met dank en vriendelijke groet,
Henk van der Burg


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.