Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Aleidus,
Een aantal dagen heb ik EekBoek geïnstalleerd en "uitgeprobeerd".
Het deed me denken aan de software van Unit4, die ook helemaal met
commando-regels werd aangestuurd.
--inkoop:YYMMDD:11662:12,96:telefoon:KPN
Je kon dus een groot aantal van die regels in een Kladblok zetten en dat
als batch verwerken.
Toen ik in de jaren 80 aan Defensie was verhuurd, zag ik de Betaalmeesters
van Defensie daar mee werken en was diep onder de indruk! Ook als ze met
--rv -dk -xp een Kostenoverzicht te voorschijn toverden...
Ik heb EekBoek snel verwijderd... Daar ben ik te oud voor!
Met groet,
DickOp 11 februari 2017 om 23:16 schreef Aleidus Aalderink <aleidus@xs4all.nl>:

Hallo Dick,

Bedankt boor het meedenken.

Inmiddels ben ik op een ander idee gekomen. Het probleem wat ik had is de
Mac OS dat LibreOffice Vanilla in de appstore had. He lukte mij maar niet
om de LibreOffice goed werkend te krijgen vandaar dat ik ben uitgeweken
naar Calc. Dat is ook de reden waardoor ik eerder de boekhouding niet in
base kon uitvoeren. Inmiddels heb ik LibreOffice Vanilla vervangen door een
exemplaar dat door LibreOffice voor Mac OS werdt geleverd. Daar heb je wel
een melding van gelezen en deze werkt wel. Kortom ik denk dat Apple hiermee
achter loopt en dat speelder er tussendoor.

Nu ben ik zover dat ik het calc bestand in base heb gezet en vandaar met
SQL de lijsten maakt en daat heb ik geen last van dit soort zaken want met
SQL geef je aan hoe je de data wil hebben.

Hiermee heb ik het probleem opgelost.

De boekhouding ben ik inmiddels met Eekboek aan de slag gegaan omdat
GNUcash van engelse oorsprong in Nederlands vertaald slechte uitvoer heeft
en de opmaak niet kan aanpassen. Vandaar EekBoek. Als het kan wil ik het
nog in base zetten omdat ik over een maand een contract met de bank moet
afsluiten voor verwerken van machtigingen wat online moet gebeuren. Is mij
nog niet duidelijk hoe dat zit. Dit is de vervanging van de acceptgiro die
per 1-1-2018 stopt.

Eekboek heeft een perl script wat nogal cryptisch is en ik heb van iemand
zo'n script en dat probeer ik nu aan te passen. Wel een hele kluif om die
cryptische toestand te snappen. Als jij er iets simpels voor heb eventueel
in basic256 dan hou ik me aanbevolen. Mijn zoons vooral de oudste raad mij
Python aan en vindt perl een achterhaalde programmeertaal. Hij zit er
middenin en programmeert complete transportbanen van vliegvelden en DTP
pakketten sorteercentra in Veenendaal.

Laat me maar weten en ik neem over een poosje wel contact met je op.

Bedankt voor de tip en tot de volgende keer,

Groeten,

Aleidus
Op 11-02-17 om 20:38 schreef Dick Stomp:

Dag Aleidus,
Het verhaal over Calc met een Ledenlijst heb ik gevolgd.
Ook dat je uit die lijst een Presentie-lijst wilt produceren.
Probleem had je met het verwijderen van de regel uit een blad.
Dat kan ik me voorstellen want allerlei adresseringen kloppen dan niet
meer.
Ik raad je aan om in de kolommen een kolom op te nemen Lid: Ja/Nee.
Je mag Ja/Nee ook vervangen door 0/1; jij bent de baas in deze.
Als een lid *er uit* moet krijgt de kolom Lid dan naar keuze [Nee | nee |
0] .
Nu komt de truuk:
1) Regel 1 van de bladen moet Kolomkoppen hebben zoals er nu één bijkomt
*Lid *
2) Klik in de bovenste regel van het scherm op het *trechterje* dat
AutoFilter heet
3) Alle koppen krijgen een klein zwart driehoekje voor een Drop-down-menu
4) Klik op dat driehoekje en bekijk het het keuze-menu
5) Je kunt kiezen welke tekst oorzaak is dat regels al dan niet getoond
moeten worden
6) Als alle regels waar Kolom Lid *nee* is niet getoond moeten worden,
dan kies je dat
7) Er zijn veel handige dingen met AutoFilter te doen
8) Als AutoFilter is ingesteld, blijft dat na het sluiten van het bestand
bestaan
Dit kan natuurlijk ook in Base, maar ik heb gelezen dat jouw Mac daarmee
wat problemen heeft.
Met groet,
Dick


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.