Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Rob

Je PNG staat waarschijnlijk boven je tekst i.p.v. eronder. Om dat te verbeteren, moet je rechtsklikken op je afbeelding en dan: Omloop > Op achtergrond selecteren.

PNG neemt wel veel plaats in je bestanden. Indien de kleur van die balken effen is, in plaats van een PNG, kan je beter balken invoegen met: Invoegen > Frame... De achtergrond van die balken kan je vervolgens kleuren. De balken moeten verankerd worden aan de paragraaf van de voettekst, indien die op elke blz. moeten herhaald worden.

Succes ermee.

Pierre

On 02/19/2017 04:31 PM, Rob Westein wrote:
Goedemiddag,

Ik ben op dit moment om voor het bedrijf waarvoor ik werk bezig om alle Word Templates over te zetten naar LibreOffice.

Nu loop ik tegen een probleempje aan:
De huisstijl vereist dat de onderkant dat de footer twee gekleurde balken laat zien. en op de bovenste balk komt dan evt tekst te staan of pagina nummering.

Ik heb de twee balken in 1 PNG bestand gezet. En als ik deze importeer (via invoegen; afbeelding) dan kan ik geen velden zoals paginanummering zien. De velden kan ik wel toevoegen, maar ik zie de inhoud van de velden niet.

De balken lopen over de hele breedte van een pagina. (21cm)

Wat doe ik verkeerd?

/Rob

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.