Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Leo,
Het zit allemaal in één programma! In de 190 MB software op een CD van HP
zat vroeger -tien jaar geleden- een brochure-print routine gebakken, waar
mijn HP 1020 makkelijk mooie dingen mee maakte...
Nou zit ik ook met BASIC-programma's iets moois te maken.
Dick

Op 1 februari 2017 om 23:28 schreef Leo L te Braake <lijstebrij@gmail.com>:


Op 30-1-2017 om 19:30 schreef harry.harmsen@gmail.com:

Wim e.a.,

In aanvulling op wat ik eerder schreef over de pdf-omweg, zie deze link
die
ik net tegenkwam:
http://pdfbooklet.sourceforge.net/

Ik heb dat geïnstalleerd, Windows10.

Als ik het opstart met het icon PDFBOOKLET die er mee aangemaakt worden op
het bureaublad, krijg ik een DOS-box met de tekst

3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:43:06) [MSC v.1600 32 bit
(Intel)]

en een pop-up, die klaagt dat er geen medium in E:\ zit.. Als ik dat
negeer, kom ik op een aardig veelzijdige interface terecht.

De tweede icon is PDF-shuffler. Die had ik vorige week moeten hebben! ...
Ik vraag me alleen af waarom dat alles niet in één programma kan...

Leo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.