Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ide, houdt er rekening mee, dat mijn AltR+\ geeft ¬ waarschijnlijk alleen
werkt onder Ubuntu!
Dick


Op 24 januari 2017 om 20:23 schreef Ide Huitema <i.huitema@online.nl>:


Dick en Rob:
Het teken wat Rob aan het einde van zijn antwoord laat zien zoek ik.
Echter via code intypen krijg ik dit niet voor elkaar.

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Tue, 24 Jan 2017 17:51:47 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: [nl-users] enter teken

Ik heb eea gevonden in Symbola (invoegen; speciaal karakter): ⮠

Hexadecimal: U2BA0
Decimal: 11168

Ik hoop dat het dat is wat je zoekt.
/Rob


On 24-01-17 14:41, Ide Huitema wrote:
Hallo,

ik kan in Libre Office-writer niet het 'enter-teken' met één
toetsaanslag( of combi) vinden. Waar ga ik de mist in?

Ide Huitema
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.