Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Machteld,

Machteld Michiels wrote on 16-01-17 10:11:

ik werk met libreoffice 5.0.0.5 op macOSsierra versie 10.12.2.

Een vrij oude LibreOffice..
Als je door de MacOS versie niet naar een heel nieuwe kunt, is in ieder
geval de 5.0.6.3 beter
  http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/5.0.6.3/

Nu wil ik weer een nieuw opmaakprofiel maken, maar het wijzigen van de
naam lukt niet meer.

Het hoofdprobleem is volgens mij dat ik het dialoogvenster stijlen en
opmaak niet kan openen.

Is er iemand die mij kan helpen?

- zorg dat de cursor staat in een alinea met de gewijzigde opmaak
- selecteer de naam van alineaopmaakprofiel in het vak 'Opmaakprofiel
toepassen'
- Typ nu de nieuwe naam, Enter..

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.