Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


goede morgen,

ik werk met libreoffice 5.0.0.5 op macOSsierra versie 10.12.2.

Ik wil in writer een nieuw opmaakprofiel voor paragrafen maken, maar slaag er niet in het stijlen en opmaak dialoogvenster te openen. Ik ben er één keer in geslaagd een nieuw profiel voor citaten te maken door te vertrekken van het gewone tekstblok, bij de optie profiel bewerken de nodige wijzigingen aan te brengen en de naam te wijzigen in citaten. Dit werkt prima en het nieuwe profiel is bij ieder nieuw document aanwezig.

Nu wil ik weer een nieuw opmaakprofiel maken, maar het wijzigen van de naam lukt niet meer.

Het hoofdprobleem is volgens mij dat ik het dialoogvenster stijlen en opmaak niet kan openen.

Is er iemand die mij kan helpen?

vriendelijke groetjes

Machteld--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.