Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Kees Kriek wrote on 14-01-17 13:52:

Dat is inderdaad nu de instelling en wellicht van OpenOffice overgenomen.
Freek en Hans hebben echter de voorkeur voor kleurverloop en als ik de
motivatie van zowel Freek als Hans lees gaat mijn voorkeur daar toch ook
wel naar uit. Pieter vindt ze beiden prima.
Het aanpassen naar Kleurverloop vergt wel enige inspanning in pootle, maar
dat wil ik wel voor mijn rekening nemen.

Gaan we voor kleurverloop?
Cor, kan je je daar in vinden of zin er gegronde redenen om de erfenis van
OpenOffice aanhouden?


In de Help staat onder meer onderstaande:

'Een kleurovergang is een stapsgewijze vermenging van twee verschillende
kleuren, of tinten van dezelfde kleur, die u op een tekenobject kunt
toepassen.'

Bij meerdere kleuren vind ik Kleurovergang weer beter. Dilemma's,
dilemma's....

Mijn gevoelsmatige voorkeur gaat dus naar kleurverloop. Maar ik legde al
uit dat dat ook de betekenis kan hebben van het onbedoeld veranderen van
de kleur. Zoiets als dat je make-up uitloopt.

Ik zie hier NB een voorbeeld waarbij beiden worden gebruikt:

https://help.qlik.com/nl-NL/qlikview/12.0/Subsystems/Client/Content/Color_Area.htm
Maar dat is uitzonderlijk; je komt de termen via Google niet/zelden
gezamenlijk tegen.

Het aantal hits in Google: Kleurverloop: 209.000; Kleurovergang: 96.000.
Maar ja, wat zegt dat ? ;)

Kortom van mij mag het blijven zoals het is en was. Willen mensen
veranderen, dan mag dat van mij ook.


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.