Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Het is bepaald niet de eerste keer dat je groot gelijk hebt Cor. De tweede beta loopt als een treintje hier. Ik probeer natuurlijk meteen de "muffin". Alles prima. Maar als ik de muffin wil "themen" met een persona kleurt hij niet. Echt jammer. Maar dat is iets wat vast nog moet komen.
Voor de rest is het prima!

Op 01-01-17 om 16:04 schreef Cor Nouws:
Hoi Pieter!

pieter kristensen wrote on 01-01-17 15:43:

Ik probeer LO 5.3 te testen op mijn computer (kde neon, 64 bit). Het
Bèta 2?
Bij mij (Ubuntu (deb) 64 bits) geen troubles.

gaat niet. Tijdens het opstarten gaat het fout. Ik hèb het wel gedaan
een poosje geleden maar nu gaat het niet.
Schoon gebruikersprofiel proberen?

Succes & benieuwd,
Cor


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.