Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste lezers,

Hans belde mij 31 december hij had de instructie opgevolgd om "libc33p0-java" te installeren onder Linux Mint. Maar wat nu bleek ontbraken er nog een paar programma's "libreoffice-sdbc-firebird" en "libreoffice-sdbc-hsqdb".
In mijn versie waren die al aanwezig daarom heb ik ze ook niet gemist.

Instructie op mijn website heb ik daarom aangepast zie
http://theo.bl.ee/libreoffice.html
Neem ook even de tijd om de site van mijn zeer gewaardeerde Piet te bezoeken klik daarvoor op de tekst Linux (in kleur en onderstreept).
Maar ook Hans heeft daarnaast ook leuke informatie deze staat onder
"Meer info van Hans over Linux en LibreOffice zie hier" (Staat op mijn site).

Een gezond en gelukkig nieuwjaar wens ik jullie.

Theo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.