Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Pieter,

Op 29 december 2015 19:22 schreef slmpe <pieterkristensen@gmail.com>:

Nu heb ik echt een vraag.

Iemand die ik ken gaat ergens een presentatie doen met Impress. Er zouden
daar een laptop en een beamer zijn.
Maar we weten totaal niet wat voor laptop, wat voor besturingssyteem enz.


Dat overkomt mij ook wel eens.
Om verassingen te voorkomen zet ik de presentatie om naar .pdf.
Je bent dan altijd zeker dat de weergave ook is zoals je hem gemaakt hebt,
ongeacht het besturingssysteem.
Het onderstaande is dan niet mee nodig.
Ik ga er vanuit dat het wel Windows zal zijn op die laptop. Maar dan is
natuurlijk meteen de vraag: 32- of 64 bit....
Als ik nu de "portable" uitvoering van LO installeer op een usb-stick, kan
ik die dan altijd gebruiken? Als die portable een 32 bit is zou het kunnen
dat die dus ook draait op een 64 bit Windows. Dat zou mooi zijn. Dat is bij
andere programma's ook meestal zo maar soms niet.
Wie weet hier iets vanaf?Groeten,

René.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.