Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Nu heb ik echt een vraag.

Iemand die ik ken gaat ergens een presentatie doen met Impress. Er zouden daar een laptop en een 
beamer zijn.
Maar we weten totaal niet wat voor laptop, wat voor besturingssyteem enz.

Ik ga er vanuit dat het wel Windows zal zijn op die laptop. Maar dan is natuurlijk meteen de vraag: 
32- of 64 bit....
Als ik nu de "portable" uitvoering van LO installeer op een usb-stick, kan ik die dan altijd 
gebruiken? Als die portable een 32 bit is zou het kunnen dat die dus ook draait op een 64 bit 
Windows. Dat zou mooi zijn. Dat is bij andere programma's ook meestal zo maar soms niet.
Wie weet hier iets vanaf?
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.