Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste allen, beste Alex,

Op 22 december 2015 22:33 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op dinsdag 22 december 2015 14:38 schreef plaater:

Ik heb een werkblad ( Ubuntu 14.04 LTS, LO Versie: 5.0.3.2
Build ID: 1:5.0.3~rc2-0ubuntu1~trusty2 ) waarin ik bij een aantal
groepen van cellen de randen weergeef:

------------------------
[   |   |   |   |   ]
------------------------
[   |   |   |   |   ]
------------------------

Nu wil ik daaromheen/ aan de buitenrand een vette rand hebben om dit
blok te accentueren:

* ------------------------*
*[*   |   |   |   |   *]*
------------------------
*[*   |   |   |   |   *]*
* ------------------------*


Gebruik op het tabblad Randen het meest rechtse vakje onder Standaard.
Als je dit met de muis aanwijst zie je: Stel buitenste rand in zonder de
binnenste lijnen te wijzigen.


Dank je wel, dat is wat ik zocht.
Werkt prima.

Gehaast te werk gaan en ongeduld zijn geen al te beste eigenschappen van me.
Ik had alleen naar de icoontjes gekeken en de muis er niet op laten rusten,
maar gelijk iets aangeklikt.
Daardoor miste ik de uitleg.

In de help mis ik alle afbeeldingen waardoor ik bij
Gebruikergedefinieerde randen in cellen sub

Cellen in een blok van 2x2 of meer

de icoontjes mis. Daardoor miste ik de uitleg die jij gegeven hebt.


Nogmaals dank.

Groeten,

René.
Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.