Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List indexHet is de tijd van het jaar om etiketten te maken :-) Ik ben er vorige week weer in geslaagd maar moet toch kwijt dat het in LO behoorlijk ingewikkeld is. Er zijn programma's die dit beduidend eenvoudiger doen. Maar ja, die kosten weer geld. En de resultaten in LO zijn absoluut perfect!
Nico
------ Origineel bericht ------
Van: "Wim ter Haar" <jw48thr@gmail.com>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 7-12-2015 10:08:48
Onderwerp: Re: [nl-users] Etiketten maken met LO 5

Hallo Cor,

Bedank voor je tip.

Ik heb ook van Theo van Nunen een youtube filmpje gekregen.

Nu kan ik ook onze "AOW"klanten in hulpclub ook verder informeren.

groet
WimOp 07-12-15 om 09:48 schreef Cor Nouws:
Dag Wim,

Wim ter Haar wrote on 06-12-15 15:13:

Hoe kan je simpel etiketten maken met "writer" via een document gemaakt
met calc
Hoofdlijn die ik altijd hanteer:

1 - Gegevensbron maken dat link legt met Calc-bestand
    (Bestand > Nieuw > Database etc etc)
2 - etikettenvel maken met velden van die gegevensbron
3 - Extra > Assistent standaardbrief .. Stap 8 !

vr. groet,
Cor-- Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.