Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Wim,

Héééééééél lang geleden heb ik eens een handleiding gemaakt om etiketten te
maken met Writer in OpenOffice. Deze heb ik dan verschillenden keren in de
lijst van OO.org geplaatst. Misschien heb je er nog iets aan.
Ik vond nog een oude post hierover:

"Ik heb in deze gebruikersgroep al een paar keer een eenvoudige handleiding
geplaatst. Dit bleek toen goed te voldoen, ik hoop dat dit voor u ook het
geval zal zijn.
Eerst wil ik nog vermelden dat alvorens men etiketten kan maken men een
gegevensbestand moet hebben aangemaakt met alle nodige velden (Titel vb. De
Heer, Naam, Voornaam, Adres, Postcode, Gemeente) en de nodige gegevens. Dit
kan een database zijn of een Calc bestand of zelfs een Excel bestand. Als
je dan over zo'n bestand beschikt moet je dit dan registreren als
gegevensbron. Je hebt dit nodig om alle adresgegevens automatisch te laten
opnemen in de velden op het etiket. Het registreren is heel eenvoudig hoor:
via 'Bestand' -> 'Assistenten' -> Gegevensbron voor adressen..... Volg een
beetje de richtlijnen en je komt er vanzelf.
In bijlage stuur ik je de handleiding om de etiketten te maken.
​"

​
Zie bijlage​


<http://googleproducts-nl.blogspot.be/2012/02/belangrijkste-bijdrager-johny.html>
Vriendelijke groeten,
Johny2015-12-06 15:13 GMT+01:00 Wim ter Haar <jw48thr@gmail.com>:

Hallo users,


Hoe kan je simpel etiketten maken met "writer" via een document gemaakt
met calq

mvg

Wim ter Haar


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.