Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Kees

Bij mij heeft het geholpen naar het volgende te kijken. In mijn versie van LO is de gebruikersinterface in het Engels, dus moet je de overeenkomende functies vinden in het Nederlands

1. Ga naar Tools > AutoCorrect Options... > Replacements and exceptions for language: en daar (bovenaan dus) eerst dezelfde taal kiezen als in het document dat je wilt verwerken. 2. Ga naar Tools > AutoCorrect Options... > Replace en kijk of er niet een regel is dat interfereert met de regel met "-->" 3. Bij mij was er een regel om een alleenstaand koppelteken "-" te vervangen met een langere streep (nl. een "n dash": "–"), en als ik een tweede koppelteken "-" toevoegde, dan dacht LO dat het woord af is en vervangt hij het eerste koppelteken door de langere streep en daarom ziet LO dus nooit twee koppeltekens achter elkaar en geeft hij nooit het gewenste pijltje, ook is die regel aanwezig.

Ik heb dus de eerste regel uitgewist, en toen werkte de regel voor het pijltje terug zoals het moest. Kijk of er niet zo'n een regel werd toegevoegd bij jou, die de goede werking van andere regels verpest.

Geluk toegewenst.

Pierre F.

On 11/28/2015 03:47 PM, Kees Kriek wrote:
HI Ekrem

Bij mij gaat het wel goed als ik één streepje zet, dan het groter dan teken
-> en dan spatie.

Groeten, Kees

Op 28 november 2015 15:33 schreef Ekrem Koç <ekrem.koc@icloud.com>:

Hallo LO'er,

Ik wil een pijltje invoegen: →
Ik typte --> dan zag ik een rare zin.

Hebben jullie ook dit probleem?

Groeten, Ekrem

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Pierre FRANÇOIS
Bosmanslei 16
2018 Antwerpen (Belgium)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.