Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Pieter,
Ik heb op Youtube 5 filmpjes geplaatst daar staat etiketten maken briefhoofden enz ook bij zie https://www.youtube.com/playlist?list=PLOop8UHIXALXAIjsE8JPc4v0zdeU9XKWB
Misschien iets voor je.
groeten Theo

Op 23-11-2015 om 13:41 schreef pieter kristensen:
Hallo allemaal,

We hebben een database met adressen. In Base.
Daar proberen we etiketten van te maken. Daarvoor gebruiken we de wizzard etiketten.

Alles gaat goed. We kunnen een document maken.

Maar als we dat document willen afdrukken crasht LO.

én de versie 4.4.6 én de versie 5.0.3

Het heeft ook nog wel een beetje haast.

Zijn er nog meer mensen tegen dit probleem aan gelopen? Heeft iemand een idee waar het aan ligt?

Groet Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.