Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dat is het gekke: we hadden het gebruikers-profiel al gewist en zelfs de hele programma-map.
En dat hielp niet.
Trouwens, meteen als pdf wegschrijven gaat ook niet. Want ook dan crasht LO.
Ik heb het op mijn computer opgelost voor mijn broer.
Onder Linux werkte het wel vreemd genoeg.

Mijn broer gaat door met zoeken naar de kwaal.
Bedankt in elk geval.

Op 23-11-15 om 14:24 schreef Cor Nouws:
Hoi Pieter,

pieter kristensen wrote on 23-11-15 13:41:


Maar als we dat document willen afdrukken crasht LO.

én de versie 4.4.6 én de versie 5.0.3

Het heeft ook nog wel een beetje haast.
Da's niet leuk - enveloppen met de hand schrijven :\
Je kunt als PDF exporteren en naar een andere printer lopen.

Of testen met schoon gebruikersprofiel.
  https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl

Of een recente Nightly Build testen
  http://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/

Ik zie enkele rapporten
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=95979
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=95042
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=94589

Suc6 & vr. groet,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.