Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Vóór Oracle Corporation staat een bolletje. Die moet je aanvinken, Je hoeft
niet meer op toevoegen te klikken, want java staat er al.

Op 12 november 2015 17:54 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op donderdag 12 november 2015 17:09 schreef Cor Nouws:

Zou het kunnen dat Base per ongeluk was uitgevinkt bij het doen van de
installatie?
Ik zit zelden op Windows, maar volgens mij kun je dezelfde installatie
(.exe) nog eens starten en dan kiezen voor Wijzigen en dan bij de
onderdelen kijken of Base in geselecteerd.


Bij de laatste versies kun je geen onderdelen meer uitvinken.
Het enige dat het trouwens deed was de link uit het startmenu weglaten.

Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.