Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

J van de Ruitenbeek wrote on 12-11-15 16:39:

Ik heb  windows 10, heb ook java geinstalleerd, maar hoe ik
LibreOffice java moet laten vinden is mij -computerleek- nog niet
duidelijk. Ik heb het menu extra/opties/LibreOffice/geavanceerd
geopend en aangevinkt "gebruik een java runtime environment" , in het

dat is goed :)

witte vlak verschijnt dan: Oracle corporation versie 1.8.0_65. Als ik
dan op "toevoegen" klik dan moet ik een map selecteren. Ik denk dan
dat ik de map C/programfiles (x86)/Java moet selecteren, maar dat is
niet juist. Welke map dan?

Zover ik me herinner, gaat het systeem zelf zoeken? In ieder geval die
ene Java/JRE zou voldoende moeten zijn.

Zou het kunnen dat Base per ongeluk was uitgevinkt bij het doen van de
installatie?
Ik zit zelden op Windows, maar volgens mij kun je dezelfde installatie
(.exe) nog eens starten en dan kiezen voor Wijzigen en dan bij de
onderdelen kijken of Base in geselecteerd.

Ik zie zo gauw geen melding in BugZilla die zou kunnen duiden op een
fout bij het installeren op Windows 10
 
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?component=Base&component=Installation&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=571256&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=base%20not%20instal&short_desc_type=allwordssubstr

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.