Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Betse Ben Schmitz,

Ik heb Windows 10 en gebruik al jaren LO, momenteel versie 5.02.
Een Powerpoint presentatie kan zonder problemen door LO 5.0.2.2 worden geopend,
ook met een achtergrond of afbeelding als achtergrond.
Bewerken gaat op gelijke wijze. Zou het kunnen liggen aan de versie van Powerpoint?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

Op 1-11-2015 om 18:44 schreef Ben Schmitz:
hej,
Sinds meer dan 15 jaar maak en aanpas ik met MS Powerpoint presentaties.
Helaas kan ik niet ontdekken hoe ik dat kan doen met LO Impress. Is er
iemand die me daarmee kan helpen? (ik heb Windows 10 met LO)
Bij voorbaat dank,
mvh, Ben Schmitz

www.ridder-ben.se



--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.