Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Geen probleem met LibreOffice5 onder Ubuntu 14.04 .
pps, ppt en andere varianten worden vlekkeloos ingelezen en vertoond.
Zelfs kan ik ze wijzigen qua inhoud en gedrag!

Op 1 november 2015 19:08 schreef Ben Schmitz <ben@ridder-ben.se>:

hej Pieter,
Dat had ik ook gehoopt aar nu heb ik alleen Ms Powerpoint nog op een 18
jaar oude laptop die steeds vaker kuren vertoont (software is in Zweden
bijna tweemaal zo duur als in Nederland en med de lage koers van euro
t.o.v. de kroon is dat met mijn Nederlandse pensioen niet op te brengen).
Ik probeerde met Impress een bestaande pps (zie bijlage) te openen (zie
bijgevoegde screendump) maar als ik op 'openen' klik komt de mededeling dat
die niet bestaat!.
mvh, Ben


www.ridder-ben.se

Op 1 november 2015 18:51 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

LO Impress is best wel een kloon van MS Powerpoint 2003.
Als je je dat nog herinnert zit je goed.
Ik vind impress iets minder luxueus voelen als Powerpoint maar in grote
lijnen werkt het echt hetzelfde.

Op 01-11-15 om 18:44 schreef Ben Schmitz:

hej,
Sinds meer dan 15 jaar maak en aanpas ik met MS Powerpoint presentaties.
Helaas kan ik niet ontdekken hoe ik dat kan doen met LO Impress. Is er
iemand die me daarmee kan helpen? (ik heb Windows 10 met LO)
Bij voorbaat dank,
mvh, Ben Schmitz

www.ridder-ben.se--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.