Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Bert,

Bert Groener wrote on 24-10-15 16:32:

Al geruime tijd werk ik tot tevredenheid met Libre Office. Het is
gemakkelijker in gebruik dan Office 365.

Blij dit te lezen :) Dank!

Ik maak veel werkbladen met grafieken. Dit werkte altijd goed, tot
versie 2.0. 

Dat moet een andere versie zijn ??
Je bedoelt misschien 5.0.2?

Bij versie 2.0 2.022 en ook bij 5.03 blijkt dat de grafiek waarden van
de x-as niet juist worden weergegeven als de tekst 90 graden gedraaid word.

Vervelend probleem, jammer.

Hierdoor wordt de labeltekst onleesbaar. Ik heb gezien dat de tekst niet
om  het middelpunt draait en in elkaar word gedrukt, zodat een er een
klein randje blijft staan.
Is het mogelijk dat dit wordt verholpen, zodat ik de grafieken weer
lezen kan?

Dit zal zeker worden verholpen.
De procedure daarvoor loopt altijd via BugZilla, waar problemen worden
gemeld, er wordt gecontroleerd en vorderingen worden genoteerd.
 https://bugs.documentfoundation.org/
Als je op Search klikt, kun je zoeken vóórdat je de bug meldt. Flinke
kans dat die al bekend is.
Je moet voor zoeken bij de component 'Chart' kiezen.

Als je een bug meldt, altijd een duidelijk voorbeelddocument erbij doen.

Maar misschien is er wel iemand op de lijst die een voorbeelddocument
van je wil bekijken?

vr. groet,
Cor


-- 
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.