Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo allemaal,

Al geruime tijd werk ik tot tevredenheid met Libre Office. Het is gemakkelijker in gebruik dan Office 365. Ik maak veel werkbladen met grafieken. Dit werkte altijd goed, tot versie 2.0. Bij versie 2.0 2.022 en ook bij 5.03 blijkt dat de grafiek waarden van de x-as niet juist worden weergegeven als de tekst 90 graden gedraaid word. Hierdoor wordt de labeltekst onleesbaar. Ik heb gezien dat de tekst niet om het middelpunt draait en in elkaar word gedrukt, zodat een er een klein randje blijft staan. Is het mogelijk dat dit wordt verholpen, zodat ik de grafieken weer lezen kan?

Met vriendelijke groet,

Bert--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.