Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


@Ad Rienks
a) Het maken van de knop
1. Kies Beeld - Werkbalken - Besturingselementen.
geeft bij mij Formulierbesturingselementen
en daar zit geen Knop bij die focus kan krijgen (faded out).
b) Het toewijzen van de Knop
is nog niet mogelijk dus.
Dick

Op 12 oktober 2015 23:17 schreef Ad Rienks <ad.rienks@gmail.com>:

Dik, volgens mij bedoel je dit;

Opdrachtknop aan een document toevoegen
Met behulp van de werkbalk Besturingselementen kunt u selectievakjes,
knoppen, tabellen met gegevensrecords en andere besturingselementen aan een
document toevoegen.
Zo voegt u een knop aan een document toe:
1. Kies Beeld - Werkbalken - Besturingselementen.
2. Klik op de werkbalk Besturingselementen op het pictogram Knop.
De muisaanwijzer verandert in een dradenkruis.
3. Sleep met de muis in het document om de knop te tekenen.
4. Klik met de rechtermuisknop en kies Besturingselement.
5. Specificeer de eigenschappen van de knop.
6. Als u de label van de knop wilt wijzigen, klikt u op het tabblad
Algemeen en bewerkt u de tekst in het vak Titel.
7. Als u een macro aan de knop wilt koppelen, klikt u op het tabblad
Gebeurtenissen en klik vervolgens op de knop ... naast de knopactie die met
de macro moet worden uitgevoerd. Zoek de macro die u wilt gebruiken in het
dialoogvenster Macro toewijzen en klik vervolgens op OK.
8. Sluit het dialoogvenster Eigenschappen.
9. (Optioneel) Geef de eigenschappen op van het formulier waarvan de knop
deel uitmaakt.
10. Klik met de rechtermuisknop en kies Formulier.
11. Het dialoogvenster Formuliereigenschappen wordt geopend.
12. Specificeer de eigenschappen voor het formulier en sluit het
dialoogvenster.

Punt 7 is het antwoord, hoe een macro toe te wijzen aan een knop.

Ad Rienks

Op 12 oktober 2015 23:00 schreef wim dukker <wim.dukker@gmail.com>:


=======================================================================
Eenmalig macro's aan functietoetsen koppelen

Ga naar Extra > Aanpassen, kies tab Toetsenbord
Je ziet een toetsenlijst en een functielijst.
1. Kies onder Categorie voor LibreOffice macro'
2. Selecteer je macro
3. Selecteer de te gebruiken toets.
4. Selecteer "Wijzigen" -> "Afsluiten"

======================================================================

Je kunt ze toewijzen aan de gehele LibreOffice of aan Calc (Radioknop
rechtsboven)


Op 12-10-15 om 22:15 schreef Dick Stomp:

Ik heb voor een Calc "Vlaai" een Macro "VlaaiSort" gemaakt om de Calc te
sorteren.
Inclusief aangeven bereik etcetera, zoals ik het met de hand steeds doe.
Nu wil ik in de Calc in een cel "Sorteer" een Knop hebben, waarmee ik de
Macro "VlaaiSort" kan starten.
Hoe moet dat gemaakt worden? In de Wiki-handleiding kon ik weinig
vinden,
misschien heb ik de verkeerde zoekwoorden gebruikt...--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.