Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index=======================================================================
Eenmalig macro's aan functietoetsen koppelen

Ga naar Extra > Aanpassen, kies tab Toetsenbord
Je ziet een toetsenlijst en een functielijst.
1. Kies onder Categorie voor LibreOffice macro'
2. Selecteer je macro
3. Selecteer de te gebruiken toets.
4. Selecteer "Wijzigen" -> "Afsluiten"

======================================================================

Je kunt ze toewijzen aan de gehele LibreOffice of aan Calc (Radioknop
rechtsboven)


Op 12-10-15 om 22:15 schreef Dick Stomp:
Ik heb voor een Calc "Vlaai" een Macro "VlaaiSort" gemaakt om de Calc te
sorteren.
Inclusief aangeven bereik etcetera, zoals ik het met de hand steeds doe.
Nu wil ik in de Calc in een cel "Sorteer" een Knop hebben, waarmee ik de
Macro "VlaaiSort" kan starten.
Hoe moet dat gemaakt worden? In de Wiki-handleiding kon ik weinig vinden,
misschien heb ik de verkeerde zoekwoorden gebruikt...--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.