Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Goedendag,

Geen idee of dit bij anderen speelt en de volgende ervaring interessant is.

Recentelijk werd ik er door een Apple gebruiker op attent gemaakt, dat de cellen met een datum in 
mijn Calc spreadsheets (als xls of xlsx gesaved) niet als geformatteerde datum worden weergegeven.
Een kleine zoektocht leverde op, dat als ik  ;@  toevoeg aan een format (bijv. DD-MMM of 
DD-MMM-JJ), Apple gebruikers i.p.v. van een cijfercode dan de echte datum zien die door mijn Calc 
(in W7 – LO for 64 bits) zijn gegenereerd.
De feedback was dat hun “Standard” instelling is omgezet naar “Custom”, terwijl bij mijn originele 
instelling (dus nog zonder de ;@ ) dat precies andersom was. Dus zij zagen mijn Standard als Custom.

Wellicht dat die Apple code ooit een keer kan worden toegevoegd aan de waslijst met instellingen 
die je nu te zien krijgt.

Groet,
Fred Zoun

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.