Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


AntwoordBeste Pieter en Leo,


Bedankt voor de snelle en doeltreffende antwoorden. Ja, nu is het helemaal duidelijk. De Extensie “Pagination” heb ik geïnstalleerd en uitgevoerd. Het is inderdaad een makkelijke oplossing om de paginanummers te laten weergeven op de gewenste plaats in hetdocument.

Daarna heb ik, zoals Leo aangaf , hoofdstuk 4 van de handleiding geraadpleegd. Ook daar vond ik de oplossing van mijn vraag. Met deze laatste manier is het zelfs mogelijk om tevens het totaal aantal pagina's aan te geven zodat bv op een document van 3 pagina's er komt te staan: 1/3, 2/3, 3/3.

Of: 1 van 3, 2 van 3, 3 van 3. Ook de naam van het document kan automatisch op elke pagina worden weergegeven.

Met dank en vriendelijke groet,

Willem--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.