Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dank dank dank, het probleem is opgelost! Probleem was de tekenset. Ik gebruikte Unico UTF-16, ik denk dat dat al heel lang zo was ingesteld. Ik gebruik OOo/LO al zeker 15 jaar en herinner me niet ooit bewust een tekenset te hebben gekozen. Met andere tekensets ben ik er nu uit.

Nico------ Origineel bericht ------
Van: "Dharma Singh" <dharmasingh@khalsa.com>
Aan: "Nico Koolsbergen" <nico@koolsbergen.net>; users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 24-9-2015 18:09:46
Onderwerp: Re: [nl-users] Iets mis met CSV-bestand ?

Ik gebruik W10v x64 & LO 5.0.1.2

ratings.csv openen met LibreCalc

Mijn csv instelliingen zijn de volgende
Tekenset: West-Europa (Window-1252/WinLatin1)
Taal: Standaard-Nederlands (NL)
Vanaf rij: 1
Opties voor scheidingstekens
Gescheiden
Komma aangevinkt
Puntkomma aangevinkt
Tekstscheidingstekens "
Veld met aanhalingstekens als tekst aangevinkt
Detecteer speciale getallen aangevinkt

Bestand wordt goed geopend, maar niet alle rijen zijn goed ingericht

position const created modified description Title Title type Directors You rated IMDb Rating Runtime (mins) Year 632 tt0416449 Sat Feb 4 00:00:00 2012

300 Feature Film Zack Snyder 4 7.8 117 2006 29 tt0086837 Wed May 27
00:00:00 2015

2010 Feature Film Peter Hyams 6 6.8 116 1984 585 tt1190080 Sun Nov 25
00:00:00 2012

2012 Feature Film Roland Emmerich 7 5.8 158 2009 392 tt0092494 Tue Sep 10
00:00:00 2013

*batteries not included Feature Film Matthew Robbins 7 6.5 106 1987 557
tt0443649 Sun Jan 27 00:00:00 2013

10 000 BC Feature Film Roland Emmerich 4 5.0 109 58 tt2024544 Thu Apr 9
00:00:00 2015

12 Years a Slave Feature Film Steve McQueen 8 8.1 134 2013 606 tt0103594 Mon
Jul 16 00:00:00 2012

1492: Conquest of Paradise Feature Film Ridley Scott 6 6.5 154 1992 547
tt0062622 Tue Feb 19 00:00:00 2013

2001: A Space Odyssey Feature Film Stanley Kubrick 8 8.3 160 1968 Zie
bijvoorbeeld 557 -> de titel staat in de verkeerde kolom waardoor alles in
die rij niet meer klopt.
Is maar in een paar rijen het geval en makkelijk te herstellen, net als de
uitlijning in sommige kolommen.

Op 24 september 2015 17:42 schreef Nico Koolsbergen <nico@koolsbergen.net>:


 Zie https://www.dropbox.com/s/tprpdfydtl0pdka/ratings.csv?dl=0
 Het daar te vinden CSV-bestand is al even geleden gedownload van een
 filmsite op het internet. Er is sindsdien niets aan gewijzigd.
 Het lukt me niet dit te openen in LO Calc, wel in een ander
spreadsheet-programma. Als ik het bestand bekijk in een teksteditor zie ik niets ongewoons. Wat kan er aan de hand zijn en - belangrijker - is er een
 oplossing?
 Dank,
 Nico Koolsbergen


 --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.